Pengurus

Struktur Organisasi SDIT Al-Amin Kapuas
Tahun Pelajaran 2018/2019

Kepala Sekolah                                          : Pety Novitasari, S.Pd
Wakil Kepala Sekolah Kurikulum              : Syafi’i Ridwan, S.Pd.I
Wakil Kepala Sekolah Kurikulum PAI       : Siti Jubaidah, S.Pd.I
Bendahara Sekolah                                    : Mariani, S.Kom
Tata usaha                                                   : Hartopo, S.Kom
Wali Kelas 1 Abu Bakar Ashshidiq          : Siti Jubaidah, S.Pd.I
Guru Pendamping                                      : Anshari, S.Pd
Wali Kelas 1 Thalhah Bin Ubaidillah        : Unung Warsriti, S.Pd
Guru Pendamping                                      : Muhammad Yamin, S.Pd.I
Wali Kelas 2 Zaid Bin Haritsah                 : Rahmat Hidayat, S.Pd.I
Guru Pendamping                                      : Hanin Safitri, S.Pd.
Wali Kelas 2 Utsman Bin Affan                 :Muhammad Ruji, S.Pd
Guru Pendamping                                      : Zarina Puspita, S.Pd.I
WaliKelas 3 Umar Bin Khattab                 :Irma, S.Pd.I
Guru pendamping                                       :Muhammad Irwansyah, S.Pd
WaliKelas 3 Abdurrahman Bin “Auf          : Isminah, S.Pd.I
Guru Pendamping                                       : Ahmad Shobur, S.Pd
Wali Kelas 4 Ali Bin AbiThalib                    : Muhammad Rizky Ansyari, S.Pd
Guru Pendamping                                       : Yossy Vila Waty, S.Pd
Wali Kelas 4 Sa'ad bin Abi Waqas           : Mahani, S.Pd.I
Wali Kelas 5 Zaid bin Tsabit                       : Widiya Kuntala, S.Pd
Wali Kelas 5 Zubair bin Awwam                : Dinda Noor Hasanah, S.Pd
Wali Kelas 6 Khalid Bin Walid                    : Syafi'i Ridwan, S.Pd.i
Koordinator Al-Qur’an                                : Japrison
Guru Al-Qur’an                                            : Herlina
                                                                      : Widayanti
                                                                      : Siti Hartini
                                                                      : Siti Fatimah
                                                                      :Rina Rusdiana       
                                                                      : Evi Fitriani
                                                                      : Fidiansyah
Cleaning Service                                        : Abdul Hadi
                                                                      : Norma
Pengasuh Bayi                                            : Salawati
                                                                       : Hamidah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 Selamat menempuh hidup baru   untuk bapak kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas  Dr. H. Suwarno Muriyat, S.Ag,.M.Pd  dengan  Kompol. Hj....